Copy of LOGOS CPLEGAL

altres serveis

De part dels projectes principals, citats fins al moment, hi ha altres serveis que en CP LEGAL oferirem, es tracta de programes específics de Compliance en altres matèries.

Tax Compliance

  •  

Auditories fiscals, revisió de qualsevol tipus de declaracions tributàries, / o DUI Diligence fiscal.

Programes de antifrau & anticorrupció

  •  

Assessorament i desenvolupament de l’protocol i implementació de mesures antifrau i anticorrupció a entitats públiques i privades.

Plans de igualidad

  •  

Gestió integral de la igualtat oferint un assessorament global que permetin a les empreses a comptar amb un Pla d’Igualtat ajustat a la seva realitat.

Plans de certificació

  •  

Ajudem a les empreses a certificar-se en matèria de: Normes ISO 27001 i 27701; Norma UNE 19601; Norma UNE 19602; Norma UNE-ISO 37001; Norma UNE-ISO 37.301; Norma ISO 37002.