Copy of LOGOS CPLEGAL

CRIMINAL COMPLIANCE

El Criminal Compliance és una eina fonamental per crear una cultura empresarial contrària a les conductes delictives empresarials, i eximir de responsabilitat penal a les empreses.

pexels-cowomen-2041627

Criminal Compliance: Model de Prevenció de Delictes

El Model de Prevenció de Delictes, també conegut com criminal Compliance són una eina fonamental per crear una cultura empresarial contrària a les conductes delictives empresarials. Així mateix, la implementació d’un MPD pot eximir de responsabilitat penal a les empreses.

En aquesta àrea pràctica, els serveis oferts seran els següents:

1. DIAGNÒSTIC DE COMPLIANCE: INFORME DE DIAGNÒSTIC I INFORME DE SUGGERIMENTS

Elaboració d’un Informe de Diagnòstic (ID) elaborant un mapa de riscos per determinar el risc inherent a l’activitat de la companyia, així com determinar els punts febles per prevenir riscos penals a l’entitat. Elaboració d’un Informe de Suggeriments (IS) per determinar els mecanismes necessaris de mitigació de riscos i obtenir el risc residual assumible pel nostre client.

2. Implementació de el Pla d'actuació: Codi de Conducta i Procediments

Posada en marxa del Pla d’actuació establert a l’Informe de Suggeriments, a través del desenvolupament del Codi de Conducta de l’entitat i Política de Compliance, composta per Polítiques i Protocols amb objectius transversals i específics, per tal de reduir els riscos penals a l’empresa del nostre client.

3. Pla de formació empresarial específic

Certificació del programa de formació a l’equip directiu i empleats de la companyia en matèria de Prevenció de Delictes empresarials. Metodologia basada en formació teoricopràctica i sistema de qualificació a través d’examen de certificació de coneixements.

4. Gestió de Canal de Denúncia

Gestió externa de canal ètic o canal de denúncies implementat el MPD a la companyia (whistle-blowing). La gestió de la cadena de denúncies inclourà l’elaboració d’informes de denúncies que es reben a través del canal i la comunicació a la companyia, així com, un informe anual de l’estat de les denúncies de la companyia.

5. Assessorament a l'Òrgan de Control Intern (OCI)

Consultoria i assessorament permanent a l’Òrgan de Control Intern (OCI) de la companyia. L’assessorament inclou reunions periòdiques de seguiment a l’OCI, convocatòries i actes de reunions, i assessorament personalitzat.

6. Revisió anual del programa

Elaboració d’un Informe de Revisió anual amb relació a la situació de l’entitat, respecte dels seus models i mecanismes de prevenció de delictes del programa MPD en el moment de la revisió.

Per què has de triar CP Legal Consulting com compliance officer?

CP LEGAL és la boutique de Corporate Compliance de referència al Principat d’Andorra.

Som un despatx professional especialitzat en Criminal Compliance, AML Compliance i IT Compliance.

Amb una dilatada experiència i trajectòria professional al Principat i als països veïns, prestem assessorament integral d’alta qualitat.

equip expert

El nostre equip està especialitzat en criminal compliance

+5 anys d'experiència

Tenim més de cinc anys d'experiència en el sector a Andorra i els països veïns

Andorra I Espanya

Oferim els nostres serveis tant a Andorra com a Espanya

Algunes coses que cal saber sobre Criminal Compliance

Un Pla de Compliance o Model de Prevenció de Delictes (MPD) és un mecanisme que les empreses utilitzen per evitar responsabilitats penals futures derivades de la comissió d’un delicte sota el si de la seva organització per persones directament relacionades amb l’empresa.

Així, un MPD es compon per un conjunt de normes internes, procediments, polítiques i, en definitiva, mesures, controls i avaluacions que s’instauren a l’empresa amb la finalitat d’implantar un Pla d’organització de prevenció per evitar sancions per incompliments legals, o mitigar el risc de futurs il·lícits en la mesura del possible.

L’objectiu principal és la creació d’un “tallafocs” que eximeixi de responsabilitat a la persona jurídica, pels delictes comesos per directius, empleats, o qualsevol altra persona sota la direcció de l’organització.

Qualsevol persona jurídica, gran, mitjana o petita , Ja sigui pública o privada, pot i ha d’implementar un Pla de Compliance per protegir la seva empresa i fer-la competitiva.

Hi ha dos motius principals pels quals la teva empresa necessita un Pla de Compliance :

  • El primer és el que ja hem comentat abans i que, generalment en un primer moment, és el que porta a qualsevol organització a interessar-se per aquest servei. El MPD pretén evitar futures sancions o penes en contra de l’organització.
  • En un segon estadi, les empreses s’interessen per aquests plans atès que pretenen instaurar una veritable cultura de l’acompliment en l’organització. Aquesta cultura ètica i de compliment aporta valor afegit a l’empresa, ja no només per evitar ser subjecte de processos judicials, sinó per oferir una transparència i assentament en el camp ètic corporatiu a clients i empreses col·laboradores.

Si bé la responsabilitat penal de la persona jurídica encara no afecta la legislació andorrana, totes aquelles empreses que treballen amb els països veïns (Espanya o França) poden requerir d’aquests models de prevenció o Compliance.

La majoria de les empreses espanyoles i franceses exigeixen aquests plans de Compliance als seus col·laboradors, proveïdors o empreses vinculades amb ells.

A més, disposar d’un Pla de Compliance aportarà sempre valor a la teva empresa ja no només per evitar ser subjecte de processos judicials, sinó per oferir una transparència afegida i aprofundiment en el camp ètic.