Copy of LOGOS CPLEGAL

Departament de
Corporate Compliance

Model de Prevenció de Delictes (MED)

– Programació de Models de Prevenció de Delictes a la companyia.

– Configuració i gestió del Canal Ètic.

– Serveis com Compliance Officers de la mà de professionals.

Un projecte en 3 fases

T’acompanyem al teu projecte per elaborar un Model de Prevenció de Delictes (MED), en 3 fases:

1. Fase de registre: Informe de Diagnòstic (ID) i Mapa de Riscos + Informe de Suggeriments (IS)

2. Fase de procediments: Posada en marxa del Pla d’actuació i desenvolupament de les polítiques transversals (Codi de Conducta, Política de Compliance, Protocolització de l’Òrgan de Control Intern i del Canal Ètic) i específiques.

3. Pla de formació: Plans de formació anual presencials, en directe o en línia. Material didàctic, test de consecució d’objectius i certificat empresarial.

Fase d’estudi previ

Obertura de la negociació i constitució de la comissió negociadora.

Fase de diagnòstic

Recopilació i anàlisi de les dades requerides per conèixer el grau d’integració d’igualtat entre dones i homes alentitat.

Fase de disseny, aprovació i registre

Definició d’objectius, disseny de mesures, establiment d’indicadors de seguiment, confecció d’un calendari d’aplicació, aprovació i registre del Pla a seguir.

Fase d’implantació

Implantació de les mesures aprovades, comprovació del grau de desenvolupament daquestes mesures i valoració de resultats.

Fase d’avaluació

Valoració del grau d’assoliment d’objectius, resultat i impacte que ha tingut el pla d’empresa implementat.

Pla de formació anual

Plans de formació anual presencials, en directe o en línia. Material didàctic, test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial.

Estudi de Risc Individual (ERI)

Confecció de l’estudi de risc individual per determinar el nivell de risc global, en termes de PBC/FT que presenta la companyia.

Manual de Procediments

Revisió i elaboració dels Protocols i Polítiques internes en matèria de prevenció BC/FT a través del corresponent Manual: mesures de diligència deguda, Declaracions d’Operacions Sospitoses (DOS), Mesures Restrictives, comunicacions i col·laboració amb la UIFAND i altres mesures de compliment. Configuració de mesures de control amb la designació d‟un Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i la creació d‟un Canal Ètic.

Pla de formació anual

Plans de formació anual presencials, en directe o en línia. Material didàctic, test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial.

Serveis addicionals

Gestió del Canal Ètic (o Canal de Denúncies) i assessorament a l’Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC) de la companyia.

Fase d’anàlisi

Revisió de la situació, estudi del context i desenvolupament d’un informe de diagnòstic, juntament amb un mapa de risc específic.

Fase de procediments

Creació d’alertes i controls, creació del quadre de comandament i generador d’informació: Polítiques o protocols específics.

Fase de formació

Plans de formació anual presencials, en directe o en línia. Material didàctic, test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial.

“La llibertat és el dret de fer allò que la llei permet.”

Montesquieu